User Agreements

TERMENI ȘI CONDIȚII
I. Definiții si Termeni

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri si servicii de către Krembi și de către partenerii săi, prin intermediul platformei online https://krembi.com/ro/ către “Client” și pot fi modificate oricând de către Krembi fără notificare prealabilă. Tu, în calitate de client, ești responsabil pentru citirea și înțelegerea acestor termeni si condiții. Continuarea utilizării platformei noastre reprezintă acordul tău de înțelegere și acceptare a acestor termeni. Krembi operează website-ul accesibil pe internet, incluzând informațiile, documentele, comunicarea, fișierele, textul, graficele și software-ul (Platforma), care ajută clienții (utilizatorii) să descopere și să își programeze servicii “la domiciliu sau la locația selectată de aceștia, prestate și operate de profesioniști din domeniul de infrumusețare (“Stiliști”). “Platforma Krembi”- este locul în care sunt intermediate tranzacțiile Partenerilor si Clienților, având o interfață grafică ușor de folosit. Vânzător – Krembi, cu denumirea comercială Fornax Tech SRL, având sediul social în Bucuresti, Bulevardul Ferdinand I, etaj 3, nr.70, sector 2 având CUI 42195307, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2660/24.02.2020. Stilist – este o persoană fizică autorizată sau juridică care va presta servicii către client, pe baza unui contract cu compania Krembi. Contractul prevede Termenii si Condițiile precizate în acest document. Stilistul trebuie să presteze unul din urmatoarele servicii, cu calificarea necesară: manichiură, pedichiură, coafor, machiaj, masaj. Cumparător (Client) – o persoană fizică ce achiziționează unul sau mai multe servicii prin plasarea unei comenzi pe platforma Krembi. Serviciu – Prestat de catre Stilist și comandat de către Client. Parteneri – persoanele fizice autorizate sau juridice cu care compania Krembi are încheiat un contract de colaborare/prestări servicii. Comandă – o cerere a clientului făcută pe platforma Krembi pentru solicitarea unui stilist valabil la ora și ziua respectivă. Documentul electronic intervine ca formă de comunicare între Client si Platformă, unde Platforma repartizează, la alegerea clientului, un Stilist potrivit pentru serviciul solicitat de către acesta. Clientul este de acord să primească stilistul ales și să facă plata pentru serviciu. Utilizator – orice persoană (Client/Stilist), care accesează și/ sau utilizează platforma Krembi și care este de acord cu acești Termeni și Condiții. Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr de Servicii pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Partener. Compania nu ofera servicii de înfrumusețare și nu este un operator de servicii de înfrumusețare. Partenerii companiei oferă servicii de înfrumusețare, care sunt programate prin intermediul platformei. Compania oferă o metodă prin care obține parteneri din acest domeniu, dar nu are intenția de a deveni un furnizor de servicii de înfrumusețare și nu este responsabilă pentru serviciile prestate de către partenerii săi. Dreptul la proprietate intelectuală – toate drepturile intangibile cum ar fi dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile privind baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patențe, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

II. ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR COMPANIEI

1.Serviciile Companiei permit conexiuni între Client și Partener. 2. Prin accesarea Platformei se vor putea încheia raporturi juridice între Utilizatori (Client și Partener), unde Clientul va putea plasa o comandă pentru achiziționarea unuia sau mai multor servicii care vor fi afișate în interfața grafică a platformei și vor fi prestate către Client de către un Stilist în condițiile prevăzute în continuare. 3. Serviciile Companiei pot fi utilizate numai în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții. 4. Utilizarea Serviciilor Companiei reprezintă acceptarea de către Utilizator a tuturor prevederilor din acești Termeni și Condiții, precum și acceptarea Politicii de Confidențialitate. Termenii și Condițiile, împreună cu Politica de Confidențialitate sunt denumite în continuare “Contractul” si guvernează raporturile dintre COMPANIE și orice Utilizator. 5. Înainte de a utiliza Serviciile Companiei vă rugăm să citiți în întregime și cu atenție acești Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate. 6. Pentru anumite Servicii ale Companiei este posibil să existe condiții suplimentare, de exemplu: politici pentru un anumit serviciu, pentru o anumită activitate. Condițiile suplimentare vor fi prezentate în legătură cu Serviciile relevante aplicabile, se vor adăuga acestor Termeni și Condiții și vor fi considerate parte integrantă din aceștia. În cazul unui conflict cu privire la serviciile relevante aplicabile, condițiile suplimentare vor prevala față de prezentele Termeni și Condiții. 7. Utilizarea Serviciilor Companiei, inclusiv a oricăror funcționalități ale platformei Krembi reprezintă o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții de către orice Utilizator: (I) ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI; (II) INEXISTENȚA UNOR CIRCUMSTANȚE CARE SĂ AFECTEZE CAPACITATEA JURIDICĂ, (III) ÎN CAZUL STILIȘTILOR, ÎNDEPLINIREA TUTUROR CONDIȚIILOR LEGALE ȘI DEȚINEREA TUTUROR AUTORIZAȚIILOR NECESARE PENTRU A PRESTA SERVICIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI Krembi, ȘI (IV) ACCEPTAREA DEPLINĂ ȘI RESPECTAREA PREVEDERILOR DIN PREZENTUL CONTRACT. În cazul în care oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat să acceseze sau să utilizeze platforma Krembi. Utilizatorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări a platformei Krembi termenii și condițiile de utilizare. Utilizarea Serviciilor Companiei, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza termenii și condițiile aplicabile, reprezintă acordul expres al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții. COMPANIA poate solicita Utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acest Contract printr-o acțiune specifică, prin bifarea unei casuțe. PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR COMPANIEI/PRIN BIFAREA CĂSUȚEI ”SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE KREMBI” UTILIZATORUL: A) ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST CONTRACT, PRECUM ȘI ORICE ALTE CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE, LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN ACEST CONTRACT; B) ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, PENTRU COLECTAREA, STOCAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE, ASTFEL CUM ESTE DESCRIS ÎN ACEST CONTRACT ȘI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. C) ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, PENTRU ABONAREA LA NEWSLETTER-UL KREMBI. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor etc. Companiei dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Partenerului cu referire la informațiile conținute de acesta. Dezabonarea se poate face oricând printr-un email trimis la adresa de mail Krembi sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la Companie și va avea drept consecință încetarea prelucrării datelor cu caracter personal. Prin accesarea și utilizarea platformei Krembi, Utilizatorul este de acord să primească apeluri și mesaje text de la COMPANIE pe telefonul mobil, în cazul în care COMPANIA consideră că este necesar pentru a facilita îndeplinirea unei comenzi. Tarif. Pentru fiecare Job finalizat furnizat unui Client prin intermediul platformei Krembi, Partenerul percepe un tarif care este plătit de Client. Tariful reprezintă costul total al serviciului prestat de catre stilist, în care Taxa de Servicii este inclusă. Taxa de Servicii. Drept contraprestație pentru furnizarea Serviciilor Companiei, COMPANIA va percepe o taxă de servicii pentru fiecare Serviciu finalizat, calculată ca procent din Tarif („Taxa de Servicii”). Pentru evitarea oricărei îndoieli, se prevede expres că Tariful va fi calculat astfel încât să includă Taxa de Servicii. Compania își rezervă dreptul de a modifica oricând pe durata prezentului Contract Taxa de servicii, în funcție de politica sa comercială. Informaţiile actualizate privind Taxa de Servicii sus vor fi disponibile pe platforma Krembi cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicare. De asemenea, COMPANIA își rezervă dreptul de a modifica Taxa de Servicii oricând pe durata prezentului Contract, in funcție de modificările legislative aplicabile. Actualizarea valorii în acest caz va avea loc în funcție de data la care au loc modificările legislative. Utilizarea în continuare de către Parteneri a Serviciilor Companiei după modificarea Taxei de Servicii va constitui acceptarea de către Parteneri a respectivei modificări.

În prezentul Contract, COMPANIA acționează ca agent de colectare limitată a plăților datorate Partenerilor de către Client, exclusiv în scopul de a accepta Tariful prin funcția de procesare a plăților facilitată de Serviciile Companiei prin Procesatorul de Plăți. Cumpărarea Serviciilor de către Client se face după cum urmează: Pasul 1: Clientul selectează o categorie de Servicii și introduce detalii despre un anumit Serviciu, inclusiv:  (i) serviciul dorit  (ii) adresa la care se dorește prestarea Serviciului  (iii) data și intervalul orar la care se dorește prestarea Servciului (iiii) numărul de telefon Pasul 2: Clientul va fi nevoit să realizeze plata online prin intermediul Procesatorului de Plăți. Plata online cu cardul este unica opțiune disponibilă dacă prestatorul de servicii este freelancer, atunci platforma Krembi utilizează drept Procesator de Plați Stripe. Dacă prestatorul de servicii este un salon, atunci plata se poate face prin 3 moduri: plata online cu cardul, POS sau cash în incinta salonului. Pasul 3: Pe baza informațiilor furnizate în Pasul 1, platforma KREMBI va notifica Serviciul Stiliștilor Krembi cu specializarea solicitată. Pasul 4: Stilistul ales de către client acceptă oferta și află ora, ziua, locația Serviciului și numărul de telefon al Clientului. Pasul 5: Serviciul are loc la locația și ora stabilite de Client. Procesatorul de plăți este o terță parte, iar Compania nu este furnizor sau revânzător al Procesatorului de Plăți. Pentru ca Partenerii să poată primi plăți prin Procesatorul de Plăți, atât Clientul, cât și Partenerii trebuie să fie de acord cu Termenii și Condițiile Procesatorului de Plăți, care sunt disponibile pe: stripe.com/en-ro/ssa. Taxa de anulare. În situația în care Clientul anulează un Serviciu, se va percepe Clientului o taxă de anulare prin intermediul Platformei Krembi dupa cum urmează:   8.1 Dacă Serviciul prestat de către un freelancer este anulat de Client cu mai puțin de 3 ore înainte de data convenită între Client și Partener pentru realizarea Serviciului, se va percepe Clientului o taxă de anulare de 30% din Tarif.   8.2 Dacă Serviciul prestat la salon este anulat de către Client, anularea se poate face cu cel puțin 3 ore înainte de programare. Dacă clientul repetă de 3 ori acest lucru contul său va fi propus pentru blocare. Se va percepe o taxă de 30% dacă Clientul va anula cu mai puțin de 3 ore înainte de programare. 8.3 În cazurile de mai sus, atât Clientul, cât și Partenerul, vor fi notificați prin intermediul e-mail. Krembi va emite o factură către Client cu sumele respective, Partenerul urmând să primească aceste sume, din care se va deduce Taxa de Servicii. 9. Compania va fi îndreptățită la un procent din Taxa de anulare direct proporțional cu cel stabilit în contractul cu Stilistul. 10. Furnizarea de către Kembri a Serviciului intermediază o relație contractuală directă între Partener și Client. Prin utilizarea Platformei Krembi, COMPANIA nu este răspunzătoare în niciun fel în cazul în care Clientul și/sau Partenerul nu își îndeplinesc obligațiile pe care și le-au asumat prin accesarea platformei Kembri, printre care: punctualitatea Stiliștilor privind prezentarea la programări, punctualitatea sau neprezentarea clienților la programări, respectarea normelor sanitare și de autorizare a prestării serviciilor de specialitate, enumerarea nefiind limitativă. 11. Kembri va lua toate măsurile necesare pentru prestarea corespunzătoare a Serviciilor din cadrul unei comenzi lansate și va onora comenzile primite de la Clienți în condițiile convenite prin intermediul Platformei Krembi. 12. Termenul de prestare a Serviciului va fi cel convenit între Stilist și Client, cu respectarea întocmai a procedurilor și standardelor aplicabile Serviciului respectiv. În executarea Serviciului, Stilistul se va deplasa cu mijloace proprii la adresa indicată de Client sau invers. 13. COMPANIA nu are nici un control asupra calității, calendarului, legalității, îndeplinirii sau a oricărui alt aspect legat de Servicii și modul în care acestea sunt prestate sau asupra evaluărilor oferite de Clienți în ceea ce privește fiecare Serviciu furnizat.Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii. 13.1 Fără a contrazice cele de mai sus, COMPANIA verifică Partenerii, dar și Clienții la înregistrarea lor în Platforma Krembi și efectuează verificări periodice ale licențelor și certificatelor deținute de către Parteneri în legătură cu Serviciile pe care le prestează. Cu toate acestea, deși COMPANIA poate efectua verificări ale Partenerilor, COMPANIA nu poate confirma că fiecare Stilist este cel care pretinde a fi și, prin urmare, COMPANIA nu poate și nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea sau fiabilitatea informațiilor de verificare a identității sau a autorizațiilor. 13.2 În plus, atunci când se interacționează cu alți Utilizatori sau în viața reală, este necesar ca părțile să acționeze cu precauția și diligența cerută pentru protejarea siguranței și a proprietății personale, la fel cum se procedează când se interacționează cu persoane necunoscute. COMPANIA nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de Utilizatori. 13.3 Utilizatorii admit că, în niciun caz și nici direct sau indirect, COMPANIA nu supervizează, nu direcționează și nu controlează activitatea Stiliștilor sau Job-urile efectuate de aceștia. COMPANIA nu stabilește orele de lucru ale Stiliștilor sau locul prestării Serviciilor. COMPANIA nu va furniza niciun echipament de muncă sau materiale necesare pentru un anumit Serviciu. Serviciile Companiei nu reprezintă serviciu/agenție de ocupare a forței de muncă, iar COMPANIA nu servește ca angajator al vreunui Partener. 13.4 Utilizatorii admit ca relatia contractuală dintre partener și client a intervenit ca urmare a intermedierii serviciilor de către Krembi și declară pe propria raspundere ca nu vor solicita sau presta servicii catre utilizatorii Krembi în afara prezentului cadru contractual. În cazul încalcarii prezentei prevederi de către un utilizator, Partenerii vor fi blocați pe aplicația Krembi. Evaluare. 14.După prestarea Serviciilor, Platforma Krembi poate să solicite: a) Clientului să acorde o evaluare pentru Stilist și pentru Serviciile prestate și, opțional, să ofere comentarii sau păreri cu privire la Serviciile prestate; b) Partenerii să acorde o evaluare pentru Client și, opțional, comentarii sau păreri cu privire la acesta. Partenerul va acorda evaluări și comentarii cu bună credință. 15. Pentru a beneficia în continuare de acces la Platforma Krembi și la Serviciile Companiei, Partenerul va trebui să aibă în permanență o evaluare medie acordată de Clienți care depășește evaluarea medie minimă acceptabilă stabilită de Companie cu eventualele modificări periodice efectuate de Companie la discreția sa exclusivă („Evaluarea medie minimă”). În cazul în care evaluarea este sub Evaluarea medie minimă, Compania va anunța Stilistul și, la libera alegere a COMPANIEI, va putea să acorde Stilistului o perioadă limitată în care Stilistul să poată ridica evaluarea peste Evaluarea medie minima. În cazul în care în perioada acordată (dacă există), evaluarea nu se ridică peste Evaluarea medii minima, COMPANIA își rezervă dreptul de a dezactiva accesul Stilistului la Platforma Krembi și la Serviciile Companiei.

III. DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE PARTENERULUI

16. Partenerul declară pe propria răspundere că îndeplinește condițiile legale, inclusiv deținerea tuturor autorizațiilor, permiselor și avizelor cerute de lege pentru prestarea serviciilor. 17. Partenerul este singurul răspunzător față de Clienți și COMPANIE pentru corectitudinea, integralitatea și realitatea informațiilor furnizate COMPANIEI în vederea includerii lor în platforma Krembi și pentru orice alte informații furnizate în executarea prezentului Contract. 18. Partenerul este singurul răspunzator pentru prestarea serviciilor comandate de Clienți și pentru conformitatea acestora, precum și pentru rezolvarea oricăror reclamații sau probleme sesizate de Clienți în ceea ce privește prestarea Serviciilor. Disputele eventuale apărute în prestarea Job-urilor privesc exclusiv relația contractuală dintre Stilist și Client și vor fi rezolvate cu bună credința de către aceștia, fără implicarea COMPANIEI, care nu este parte in raportul juridic dintre Stilist și Client doar daca primim un raport de abuz atunci vom interveni. 19. Partenerul declară și garantează că are cunoștință și înțelege că are obligația legală de a achita impozitele/taxele/contribuțiile aferente veniturilor obținute din prestarea serviciilor către Clienți, conform legislației aplicabile. 20. Partenerul se obligă să declare la autoritățile competente toate veniturile obținute din prestarea Serviciilor către Clienți și să achite, în termenele prevăzute de lege, impozitele, taxele și contribuțiile aferente acestora, fiind pe deplin și exclusiv răspunzător pentru orice prejudiciu adus COMPANIEI și/sau oricăror alți Utilizatori ai Platformei Krembi și/sau unor terți în legătură cu încălcarea obligației de mai sus. 21. Nicio sumă suplimentară care rezultă din executarea necorespunzătoare a Serviciilor de către Stilist nu va fi considerată în sensul prezentului Contract ca o modificare a Tarifului, Partenerul fiind singurul răspunzător pentru eventualele plăți generate de inadecvarea metodelor folosite în prestarea Serviciilor.

IV. RĂSPUNDEREA PRIVIND JOB-URILE

22. Partenerul este singurul răspunzător față de Client cu privire la conformitatea și garanția Serviciilor. Stilistul va răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamații sau probleme sesizate de Clienți numai în ceea ce privește prestarea efectivă a Serviciilor. Dacă în termen de 48 ore de la efectuarea Serviciului (în funcție de Serviciul ales), Clientul depistează o problema cu calitatea serviciului de care a beneficiat, trebuie sa informeze compania in termenul mentionat anterior pentru a afla posibilele despagubiri. 23. În ceea ce privește materialele și produsele care pot fi necesare pentru prestarea Serviciilor (e.g. machiaje, oje, lampă etc), acestea vor fi achiziționate de către Partener.

V. LIMITĂRI PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMEI

24. În vederea accesării și utilizării Platformei Krembi, Utilizatorul va folosi propriile sale Echipamente Informatice. COMPANIA nu răspunde pentru compatibilitatea Echipamentelor Informatice, a sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfața tehnică a Platformei Krembi. 25. Utilizatorii obțin prin mijloace proprii accesul la rețeaua de date necesar pentru a utiliza Serviciile Companiei, prin intermediul propriilor furnizori de servicii de servicii de date, având responsabilitatea de a achita tarifele către aceștia. COMPANIA nu garantează că Serviciile Companiei sau o parte a acestora funcționează pe un anumit Echipament Informatic. Serviciile Companiei pot fi afectate de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice. COMPANIA nu răspunde în niciun caz de daune rezultate din întreruperea Serviciilor și din întârzieri ca urmare a unor evenimente care nu pot fi prevăzute și nu pot fi atribuite COMPANIEI. 26. Utilizatorul este de acord să foloseasca Serviciile Companiei numai in scopuri legale și se obligă să respecte legile și regulamentele aplicabile în vigoare. 27. Utilizatorul este de acord că nu are dreptul să modifice, să distribuie, să transmită, să afișeze, să publice, să reproducă, să acorde licențe, să creeze produse derivate, să decompileze, să transfere sau să vândă orice fel de informație sau serviciu obtinute prin intermediul Serviciilor Companiei. 28. Utilizatorul nu se va prezenta cu o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane. Încalcarea în orice mod a acestei prevederi poate duce la blocarea accesului la Platforma Krembi a Utilizatorului precum și, acolo unde este aplicabil, la sesizarea autorităților competente. 29. Încălcarea în orice mod a acestor prevederi poate duce la blocarea accesului la Platforma Krembi a Utilizatorului precum și, acolo unde este aplicabil, la sesizarea autorităților competente.

VI. ÎNREGISTRAREA UTLIZATORULUI

30. În vederea utilizării Serviciilor Companiei, este necesară înregistrarea și menținerea unui cont personal activ de utilizator al Serviciilor Companiei, pentru care trebuie să transmiteți anumite informații cu caracter personal. Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile derulate prin contul său, având obligația de a menține în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate contului. 31. Toate informațiile transmise de Utilizator și care au caracter de date personale sau date confidențiale vor fi tratate în conformitate cu Politica de Confidențialitate a COMPANIEI, care se regaseste separat in sectiunea de jos a platformei.

VII. CONȚINUT FURNIZAT DE UTILIZATORI

32. COMPANIA poate, la libera sa alegere, să permită periodic Utilizatorilor să transmită, să încarce, să publice sau să pună la dispoziția COMPANIEI, prin intermediul Serviciilor, conținut și informații în format foto/video, media, text (inclusiv sub forma comentariilor și opiniilor despre Servicii, solicitărilor unor cereri de asistentă, comunicarilor cu stiliștii) („Conținut Furnizat de Utilizatori”). Prin punerea la dispoziție a Conținutului Furnizat de Utilizatori, Utilizatorul acordă COMPANIEI o licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, transferabila, cu titlu gratuit, cu drept de sublicențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod Conținutul Furnizat de Utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor. 33. Utilizatorul declară și garantează următoarele: (i) este proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut Furnizat de Utilizator, sau deține toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acordă COMPANIEI licența de mai sus; și (ii) nici Conținutul Furnizat de Utilizator, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea acestuia, nici utilizarea de către COMPANIE a respectivului conținut conform acestor Termeni și Condiții nu va constitui încălcarea, însușirea ilegala sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile. 34. Utilizatorul se obligă să nu transmită Conținut Furnizat de Utilizator cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură si/sau violență, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește COMPANIA la latitudinea sa exclusivă, indiferent dacă respectivul material este protejat prin lege sau nu. COMPANIA are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Conținutul Furnizat de Utilizatori, la latitudinea exclusivă a COMPANIEI, în orice moment, indiferent de motiv, fără notificare prealabilă.

VIII. LEGATURI CATRE SITE-URI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI

35. Platforma Krembi poate include legături (link-uri) către site-uri ale unor terțe părți. Răspunderea pentru aceste site-uri aparține în întregime proprietarilor acestora. Prin urmare, COMPANIA nu este responsabilă pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

IX. LIMITAREA RĂSPUNDERII

36. Utilizatorul intelege si acceptă că Platforma Krembi si Serviciile Companiei sunt oferite „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”. 37. COMPANIA nu garantează accesibilitatea si funcționarea Platformei Krembi pe orice sistem de operare. 38. COMPANIA nu poate fi facută răspunzătoare pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea Platformei Krembi sau din imposibilitatea utilizării acesteia indiferent de cauză, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului acesteia. 39. Utilizatorul foloseşte Platforma Krembi pe riscul propriu. În nici un caz, COMPANIA, afiliaţii săi, funcționarii, directorii, administratorii, angajații acestora, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material/financiar, pierderea de date sau de program, vătămări sau alte daune. Toți utilizatorii înțeleg și recunosc că (i) Compania nu efectuează verificări de fond asupra clienților și (ii) orice furnizare de servicii într-o locație privată crește în mod inerent riscurile implicite atât pentru clienți, Parteneri, cât și pentru orice personal al Partenerilor, după caz. Fiecare Partener trebuie să decidă dacă un client este potrivit pentru serviciile unui astfel de Stilist și trebuie să aibă precauție și bun simț pentru a proteja siguranța personală și proprietatea acestui Stilist și a personalului său, după caz, așa cum ar face atunci când interacționează cu orice persoana necunoscuta.

X. DESPĂGUBIRI

40. Prin utilizarea Aplicației KREMBI, Utilizatorul își exprimă acordul asupra obligației de a despagubi și de a exonera de răspundere COMPANIA și/sau afiliaţii săi, funcționarii, directorii, administratorii, angajații în legătură cu orice încălcare a acestui Contract din partea Utilizatorului, inclusiv, orice cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli care decurg din sau în legătură cu: (i) utilizarea Serviciilor Companiei sau a serviciilor obținute prin utilizarea Serviciilor Companiei; (ii) nerespectarea sau încălcarea de către Utilizator a oricăreia dintre prevederile prezentului Contract; (iii) utilizarea de către COMPANIE a Conținutului furnizat de Utilizator; sau (iv) încălcarea de către Utilizator a drepturilor unui terț. XI. DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 41. COMPANIA deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la Platforma Krembi, inclusiv cu privire la conținutul Aplicației Krembi și/sau programele de calculator asociate Platformei Krembi. 42. Utilizatorul se obligă și se angajează în mod irevocabil față de COMPANIE să nu utilizeze fără drept datele/informațiile/documentele pentru care COMPANIA are un drept de proprietate intelectuală. 43. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, sunt și vor fi proprietatea exclusiva a COMPANIEI, care le va utiliza, publică, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură. 44. Utilizatorul nu va folosi datele obținute de la COMPANIE decât în scopul utilizării Platformei Krembi, iar datele obținute nu vor fi divulgate unor terțe persoane. 45. Utilizatorul se obligă să despăgubească COMPANIA împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.)

XII. NULITĂȚI PARȚIALE

46. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine, în conformitate cu legea aplicabilă, invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză va fi eliminată, restul clauzelor continuând să producă efecte.

XIII. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA DE JUDECATĂ

47. Prezentul Contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legile din România. Orice dispute sau litigii dintre părți în legătură cu acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, România.

XIV. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

48. COMPANIA își rezervă dreptul de a modifica periodic acest Contract, precum și orice alți termeni și condiții speciale afișate în Platforma Krembi. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care COMPANIA publică respectivele condiții actualizate, sau când publică politicile modificate sau condițiile suplimentare în secțiunile aferente Serviciului relevant pentru care acestea sunt aplicabile. Accesarea sau utilizarea în continuare a Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul Utilizatorului de a respecta condițiile modificate.

XV. PROGRAMARI IN CONTEXTUL COVID-19

49. COMPANIA nu își asuma nicio responsabilitate cu privire la infectarea cu acest nou tip de Coronovirus. Partenerii sunt nevoiti sa poarte mască și să își dezinfecteze mâinile. Clienții sunt obligati sa poarte masca. Daca au simptome specifice noului tip de virus, au obligatia de a anunța echipa Krembi în prealabil.